Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszą oferta szkoleniową dla rad pedagogicznych i zajęć profilaktycznych dla uczniów, wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe terminy     w miesiącach: wrzesień, październik , listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i kwiecień. Pozostały jedynie pojedyncze terminy w maju i w czerwcu. Zachęcamy do rezerwacji terminów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

  

 Centrum Pedagogiki Praktycznej

(zał. 2005 r.)

 

 • zespół specjalistów świadczących szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • placówka doskonalenia nauczycieli organizująca warsztaty   i kursy doskonalące dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia na terenie całej Polski,
 • organizator programu wychowawczego pt: "Zdobądź sukces myśleniem" realizowanego przez specjalistów z uczniami na   wszystkich poziomach kształcenia

 

 

Współpracujemy z takimi instytuacjami jak:

 

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
 • Biuro Edukacji w Warszawie,
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
 • Wydział Polityki Społecznej M. St. Warszawy,
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • Centrum Edukacji i Profilaktyki "Dialog" z Krakowa,
 • Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

 

 

 

Nasze motto: Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

 

Zakres działalności:

 

Szkolenia:


- szkolenia dla oświaty- warsztaty, kursy doszkalające dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych;
- kursy i szkolenia w zakresie języka migowego;
- programy profilaktyczne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach;

 

Poradnia:


- diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna;
- diagnoza i terapia trudności szkolnych;
- pomoc i wsparcie dla rodziców;
- diagnoza i terapia trudności wychowawczych;
- doradztwo i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
- diagnoza i terapia zaburzeń lękowych
- terapia dziecka i rodziny.

 

Szkolenia rad pedagogicznych oraz programy warsztatowe dla młodzieży odbywają się w placówkach zamawiających.