Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszą oferta szkoleniową dla rad pedagogicznych i zajęć profilaktycznych dla uczniów, wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe terminy     w miesiącach: wrzesień, październik , listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec. Pozostały jedynie pojedyncze terminy w kwietniu, maju i więcej w czerwcu. Zachęcamy do rezerwacji terminów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

  

 Centrum Pedagogiki Praktycznej

(zał. 2005 r.)

 

  • zespół specjalistów świadczących szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • placówka doskonalenia nauczycieli organizująca warsztaty   i kursy doskonalące dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia na terenie całej Polski,
  • organizator programu wychowawczego pt: "Zdobądź sukces myśleniem" realizowanego przez specjalistów z uczniami na   wszystkich poziomach kształcenia.

 

 

 

Nasze motto: Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

 

Zakres działalności:

 

Szkolenia:


- szkolenia dla oświaty- warsztaty, kursy doszkalające dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych;
- kursy i szkolenia w zakresie języka migowego;
- programy profilaktyczne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach;

 

Poradnia:


- diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna;
- diagnoza i terapia trudności szkolnych;
- pomoc i wsparcie dla rodziców;
- diagnoza i terapia trudności wychowawczych;
- doradztwo i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
- diagnoza i terapia zaburzeń lękowych
- terapia dziecka i rodziny.

 

Szkolenia rad pedagogicznych oraz programy warsztatowe dla młodzieży odbywają się w placówkach zamawiających.

 

Terapie psychologiczno-pedagogiczne, diagnozy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności szkolne, z zaburzeniami typu dyslektycznego, terapie rodzin, konsultacje i inne formy pracy nad indywidualnymi problemami odbywają się w Warszawie, przy ul.Biskupiej 6/6B.

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość dojazdu terapeuty do Państwa domu (Warszawa i okolice).

 

 

 

 

  

 Nasza firma posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem 2.10/00013/2015