Zdobądź sukces myśleniem


"Zdobądź sukces myśleniem" to nasz autorski program profilaktyczny rozwijający kompetencje osobiste i społeczne uczniów, do realizacji w szkołach wszystkich poziomów kształcenia. Obejmuje treści związane z profilaktyką uzależnień z zakresie narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu, komputera, telefonu oraz tzw nowych uzależneń (np. ortoreksja, tanoreksja, bigoreksja i inne), profilaktyką problemową, zapobieganiem agresji i przemocy- w tym cyberprzemocy, asertywnością, a także radzenia sobie ze stresem, kreatywnością, czy trudności w nauce.

 

Prowadzony jest przez zespół specjalistów Centrum Pedagogiki Praktycznej, którzy w trakcie jego trwania dokonują analizy i diagnozy sytuacji wychowawczej w klasach objętych programem, a następnie opracowują dalsze strategie działania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą programu.

[pobierz] 0.3 MB zdobadz-sukces-mysleniem

Stąd pobierz pełny program "Zdobądź sukces myśleniem"