Zespół Centrum Pedagogiki Praktycznej


Zespół Centrum Pedagogiki Praktycznej w roku szkolnym 2017/2018:

 

 • Jolanta Sieradzan- pedagog, wykładowca, trener dzieci, młodzieży i dorosłych, specjalista promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień, ekspert w zakresie honorowego krwiodawstwa, dyrektor naczelna Centrum Pedagogiki Praktycznej, dyrektor naczelna Centrum Pedagogiki Praktycznej;
 • Michał Przybyłowicz, pedagog, terapeuta, trener oświaty, specjalista terapii rodziny, wykładowca przedmiotów pedagogicznych oraz języka migowego, konsultant i doradca metodyczny w zakresie pedagogiki szkolnej, w szczególności indywidualizacji procesów nauczania i wychowania. oraz komunikacji interpersonalnej. Przeprowadził ponad 5700 godzin szkoleń, głównie dla Biura Edukacji w Warszawie, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Centrum Edukacji i Profilaktyki "Dialog" z Krakowa, w tym wykłady na ogólnopolskich konferencjach; dyrektor d/s merytorycznych Centrum Pedagogiki Praktycznej  Licencjonowany instruktor Zumba fitness(licencja B1 i B2), Zumba Kids&Junior, Zumba Gold oraz Zumba Toning.
 • Magda Karwowska - doktorantka w dyscyplinie prawa karnego, prawniczka, trenerka, specjalistka tematyki antydyskryminacyjnej, koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych.
 • Karolina Gromke-psycholog, trener dramy;
 • Paweł Sieradzan- pedagog, specjalista w zakresie profilaktyki agresji, przemocy oraz uzależnień. Ekspert w zakresie aktywnych metod uczenia się i nauczania, komunikacji niewerbalnej, w tym mowy ciała, a także budowania wizerunku i pracy przed kamerą. Kierownik d/s szkoleń w Centrum Pedagogiki Praktycznej;
 • Agnieszka Kolek- psycholog, specjalista terapii rodziny oraz trudności szkolnych i zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży, wykładowca przedmiotów psychologicznych;
 • Renata Machalska- pedagog w zakresie pedagogiki specjalnej oraz wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka studiów Gender Studies - Polityka równych szans w procesie kształcenia,certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej;
 • Sylwia Łysakowska- doktorantka w dyscyplinie pedagogika, trener oświaty, specjalista w zakresie komunikacji w rodzinie, dyrektor rodzinnego domu dziecka;
 • Agnieszka Kuleta- ekspert szkoleń twardych w zakresie finansów i bankowości, trener szkoleń z zakresu budowania wizerunku, budowania poczucia własnej wartości, kreatywnego myślenia oraz technik antystresowych;
 • Agnieszka Krasnodębska- czynny zawodowo nauczyciel, absolwentka filologii polskiej, ekspert Centrum Pedagogiki Praktycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej, technik antystresowych, poprawności językowej. Specjalista w zakresie kreatywności, oraz aktywnych metod pracy dydaktycznej;
 • Jolanta Jabłońska- pedagog, specjalista w zakresie indywidualizacji procesów nauczania i wychowania, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ekspert w zakresie profilaktyki uzależnień, pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i agresywnym. Wśród jej obszarów zainteresowań znajduje się również edukacja antydyskryminacyjna.